ระบุอีเมลล์ เพื่อรับข่าวสาร

คืออะไร?

เว็บแอบพลิเคชั่น สำหรับทำแบบฟอร์มภาษีต่างๆ เพื่อพิมพ์และนำส่งกรมสรรพากร สะดวก รวดเร็ว ในการทำงาน และหมดปัญหาในติดตั้งโปรแกรม เพียงแค่มี โปรแกรม Internet Browser (เช่น Chrome, firefox เป็นต้น) ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

ทำอะไรได้บ้าง?

 1. ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 สามารถดึงข้อมูลจากงวดเดือนก่อนหน้า และสามารถแก้ไขได้
 2. รองรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
 3. หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งกรณี เป็นภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
 4. ยื่นแบบภาษีได้ทั้งกรณียื่นปกติ และยื่นเพิ่มเติม
 5. จัดเก็บข้อมูลพนักงาน ที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม
 6. รองรับใช้งานได้หลายบริษัท
 7. เก็บข้อมูลแยกของแต่ละบริษัท
 8. จัดทำใบกำกับภาษี พร้อมออกรายงานภาษีขายได้เลย

แนวคิดในการทำงาน?

บริษัทลูกค้าของสำนักงานบัญชีใช้โปรแกรม

 1. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 2. พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3. พิมพ์สลิปเงินเดือน

สำนักงานบัญชีที่ทำบัญชีให้ เพียงตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล โดยไม่ต้องมาบันทึกใหม่

 1. ภาษีขาย, ภาษีซื้อและภพ. 30
 2. ภงด.3 และ ภงด.53
 3. ภงด.1, ภงด.1ก และแบบนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10
คลิ๊กที่นี่